27.03.2017
Jan Král

Příroda na každém kroku. Liberec propojí zelené plochy ve městě

Liberec získá dotaci ve výši 1,7 milionu korun na vytvoření uceleného a prostupného systému sídelní zeleně ve městě. Nejen, že vychází z nového územního plánu, ale ve zjednodušené formě poslouží jako rádce trávení volného času široké veřejnosti.

V plánu je totiž spuštění mobilní aplikace, s jejíž pomocí si lidé vyhledají třeba vodní plochy v Liberci, možnosti na piknik, nejbližší park a podobně. Elektronicky bude systém dostupný také prostřednictvím webových stránek města.

Systém sídelní zeleně zmapuje jednotlivé parky a další zelené plochy ve městě a zároveň tyto místa v rozumné docházkové vzdálenosti propojí. V celém katastru města tak vznikne unikátní ucelený systém zeleně, který bude rozčleněn do několika kategorií a propojen pomocí zklidněných komunikací doplněnými o aleje a další zeleň.

„Nejprve musíme zmapovat veškerou zeleň ve městě a následně vytvoříme ucelený systém, který zelené plochy propojí. Tyto plochy budou rozčleněny podle funkčního využití, například pro sport, parky, pro každodenní krátkodobý pobyt nebo plochy důležité pro ochranu přírody. Postupně by je pak město mělo uvést do odpovídajícího stavu,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch Karolína Hrbková.

Celý projekt nese název BIDELIN a pro jeho realizaci se spojila s Libercem další města: Děčín, Ústí nad Labem, německé Drážďany a univerzity v Liberci a Ústí nad Labem a ekologický institut v Drážďanech.

Projekt navazuje na v současnosti připravovaný nový územní plán města a naplňuje svým obsahem strategické cíle města v oblasti životního prostředí. Projekt BIDELIN je přínosný i proto, že jeho výstupy budou doplňovat územní plán a částečně nahradí povinnost vytvořit územní studii zeleně, tím ušetří městu zhruba 2 000 000 Kč. Celkové výdaje projektu činí 1 873 873 Kč, požadovaná výše podpory 1 686 486 Kč (tj. 85 % uznatelných nákladů z prostředků EU Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % ze státního rozpočtu ČR). Spolufinancování města činí 187 387 Kč (tj. 10 % z celkových uznatelných nákladů). Přijetí dotace už odsouhlasila rada města. Rozhodnout musejí ještě zastupitelé.

„Význam projektu je nejen v jeho výstupech odborných, tedy v tom, že se stane kvalitním podkladem pro péči o zeleň v Liberci v dalších letech, ale také v zapojení studentů Technické univerzity při jeho řešení. Je to jeden z kroků, jak zainteresovat do této problematiky širší odbornou veřejnost, protože v součinnosti s lidmi, které městská zeleň zajímá, o ní lze dlouhodobě lépe pečovat,“ řekl koordinátor projektu Martin Dušek s tím, že výstupem projektu bude také návrh dlouhodobé péče o jednotlivé plochy.

 

                      


Nastavení cookies