Úvodní setkání projektových partnerů proběhlo v Liberci

.                      

 

Dne 20. a 21. 4. 2017 proběhlo v Liberci úvodní jednání projektových partnerů projektu BIDELIN na téma ,,Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech / Die Werte von Ökosystemdienstleistungen, Biodiversität und grün-blauer Infrastruktur in Städten am Beispiel von Dresden, Liberec und Děčin".

Jednání se účastnili projektoví partneři - zástupci municipalit z měst Děčín a německých Drážďan a univerzit -  Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a ekologického institut v Drážďanech.

 

Projektoví partneři řešili především sjednocení metodiky pro mapování a hodnocení ekosystémových služeb pro města Drážďany a Liberec, které bude použito pro vytvožrní jednotného a přehledného elektronického systému sídelní zeleně.
 


Foto: Projektoví partneři BIDELIN

Nastavení cookies