Workshop „Systém sídelní zeleně v Liberci“

 

Dne 6. 6. 2019 se v rámci projektu BIDLEIN konal workshop „Systém sídelní zeleně v Liberci“. Cílem workshopu bylo seznámit účastníky s uplatněním výstupů projektu v rámci samosprávy.

Workshopu se zúčastnili zástupci města a dalších subjektů v oblasti životního prostředí. V úvodu workshopu proběhlo seznámení účastníků s projektem BIDELIN (Ing. Jiří Louda, Ph.D., ÚJEP), následoval příspěvek ředitele Agentury regionálního rozvoje s.r.o., která se podílí na realizaci projektu v oblasti digitalizace dat (Ing. Petr Dobrovský, ARR).  V další části proběhl samotný workshop, na kterém byl předložen k diskusi a připomínkám dokument „Doporučení pro jednání pro komunální politiky a úředníky, návody pro zahrnutí ekosystémových služeb do městského plánování“ (Ing. Karolína Hrbková).

 

Nastavení cookies