Centrum aktivního života - Rekonstrukce Liebiegova paláce

 

Projekt:   Centrum aktivního života - Rekonstrukce Liebiegova paláce

Program: Integrovaný regionální operační program - Evropský fond pro regionální rozvoj (Integrované projekty IPRÚ)

Cíle projektu: Cílem projektu je zrekonstruovat a využít památkově chráněný a aktuálně nevyužitý objekt, Liebiegův palác (U Tiskárny 81, Liberec 1). V prostorách bývalé oblastní galerie bude vytvořeno veřejné víceúčelové zařízení, kde se budou moci setkávat obyvatelé napříč generacemi, členové různých skupin ohrožených sociálním vyloučením a společně se podílet na komunitní činnosti. Zázemí zde najdou sociální služby, neziskové organizace, spolky a sdružení, které nabídnou návštěvníkům Centra své služby a možnost účastnit se kulturních, vzdělávacích, volnočasových a rekreačních aktivit.

Období přípravy projektu:  1. 4. 2016 - 28. 2. 2019
Realizace projektu: 1. 10. 2019 – 31. 8. 2021

Aktuality

04.05.2017

Město startuje projekt sociálního bydlení, opravu Liebiegova paláce a rozšíření ZŠ Kaplického

Liberečtí radní posunuli o kus dál několik rozběhnutých projektů z Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ).
 

 

O projektu

Projekt: Centrum aktivního života - Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra
Program:  Integrovaný regionální operační program - Evropský fond pro regionální rozvoj (Integrované projekty IPRÚ)


Předpokládané výdaje projektu: max. 215 000 000 Kč

85% dotace z EU
10% spoluúčast SML
5% ze státního rozpočtu


Aktuální stav projektu:

01/2019 veřejné projednání
11/2018 zahájení územního řízení
05/2018 Výzva neziskovým organizacím, spolkům a sdružením k vyjádření zájmu o působení v Centru aktivního života.
04/2018 Projednání stavebních úprav s orgány památkové péče a získání kladného stanoviska v potřebným úpravám.
10/2017 Průzkumné práce v budově Liebiegova paláce
09/2017 Podpis smlouvy s dodavatelem projektových prací - Masák & Partner s.r.o.
07 - 08/2017 Vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele projektové přípravy.
05 - 06/2017 Vypsání zadávacího řízení na dodavatele projektové přípravy.
Prohlídky místa plnění zakázky pro potenciální dodavatele projektové přípravy se uskuteční 12.5.2017, 16.5.2017 od 10 hodin.
04/2017 Předběžné oznámení o vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové přípravy.
02/2017 V přípravě; příprava nadlimitního zadávacího řízení na projektovou přípravu.


Kontakty:
Projektový manažer
Ing. Lucie Hajská
koordinační projektový a programový pracovník, oddělení získávání dotací
e-mail: hajska.lucie@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 191