Stav projektu

Aktuální stav projektu

08/2016         uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (s Libereckým krajem)
03/2017 vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a inženýrské činnosti 
jednání s vlastníky dotčených nemovitostí (v souvislosti s trasou cyklostezky)
příprava majetkoprávních operací (výkup či směna dotčených nemovitostí od soukromých vlastníků)

Předpokládané dílčí náklady projektu

projektová příprava (DÚR, IČ)  370 000 Kč 
výkupy (směna) nemovitostí 500 000 Kč
věcné náklady (publicita, znalecké posudky apod.)   30 000 Kč 

 

Nastavení cookies