16.04.2018
Karel Horník

E-mobilita je evropským trendem. Liberec se může inspirovat u partnerů

V polovině dubna proběhlo setkání projektových partnerů v Janově. Tématem setkání byla e-mobilita, tedy doprava na elektrický pohon, která je šetrnější k životnímu prostředí.

Výhodou jsou především nulové emise oxidu uhličitého a také snížení hluku díky tichému provozu motoru.
Znečistění ovzduší narůstající individuální automobilovou dopravou spolu s dopravními zácpami vedoucí v důsledku k ohrožení lidského zdraví se staly hybnou silou změny – podpory e-mobility.

Liberec a polský Milanowek řeší spíš otázku, jak vysvětlit představitelům měst a veřejnosti, že podpora e-mobility je žádoucí. Oproti tomu naši kolegové ze západoevropských a jihoevropských měst hledají už druhé desetiletí odpověď na otázku, jak nejefektivněji e-mobilitu podpořit a zajistit. Nedostatek parkovacích míst i dopravní zácpy proto řeší progresivním a funkčním sdílením aut, kol i skútrů. Snížit znečištění ovzduší chtějí podporou alternativních pohonů.

Zatímco v Liberci máme 2 dobíjecí stanice a chystá se pořízení prvních dvou e-aut, německé Lipsko využívá jako dobíjecí stanice i sloupy veřejného osvětlení. Vybudováno je tam 28 stanic, plánováno dalších 47. Lipsko nabízí ale i řadu dalších inspirací. Městská logistika (zásobování) v oblastech s omezením pro automobilovou dopravu je zajištována na e-kolech. Na poptávku reaguje trh rozvojem elektro a hybridní dopravy. Město jde příkladem – vozový park města se skládá výhradně z vozidel na elektrický pohon. Navíc odbory a organizace města, např. technická správa komunikací, využívají pouze e-carsharing, tj. systém veřejně sdílených elektroaut (e-auto si půjčíte, dopravíte se, kam potřebujete, a vrátíte na jiném místě, obdobně jako u sdílených kol).

Stejně i pošta využívá výhradně e-auta. V Lipsku dopravu plánují tak, aby lidé měli hned několik možností volby dopravy - MHD a zároveň carsharing a bikesharing. Můžete si vybrat, jak se přepravovat, aniž byste museli nějaký dopravní prostředek vlastnit. V Lipsku je instalováno několik, dlužno podotknout, velmi nákladných terminálů mobility, což je zařízení pro informace o všech dostupných možnostech dopravy včetně možnosti nákupu jízdenek.

Také španělská Zaragoza se vydala cestou aktivní podpory e-mobility. Minulý rok posílil vozový park městské hromadné dopravy o 42 e-busů. Ve městě funguje sdílení e-skútrů, vč. 37 dobíjecích stanic a dalších 16 je v přípravě. Italský Janov je součástí evropského projektu na výstavbu celkem 200 rychlodobíjecích stanic v Itálii a 20 v Rakousku.

Ze zkušeností vyplývá, že je nutná regulace doby parkování na dobíjecích stanicích a stanovení plánu postupného rozvoje. Bezstanicový (free-floating) carsharing je investičně velmi nákladný a lze jen těžko odhadnout, zda politická podpora vč. dotačních pobídek bude trvalá. Snahou je podpořit udržitelnost trhu bez finančních pobídek. Přesto současně dotace na podporu e-mobility fungují na národní i regionální úrovni.

Zatímco česká národní strategie na podporu e-mobility je vlažná, Slovinsko cílí na 100% emobilitu v osobní i hromadné dopravě. Do roku 2020 plánuje provoz 10.000 e-dopravních prostředků a 3.000 dobíjecích stanic. Plán je velmi ambiciózní, k roku 2015 jezdilo jen 245 e-mobilů a disponovali 186 dobíjecími stanicemi. Ambiciózní jsou ale i dotace na nákup e-mobilů, e-kol a e-skútrů. O zájmu veřejnosti svědčí například španělský státní program podpory e-mobility a alternativních dopravních prostředků, který byl s alokací 20 milionů EUR vyčerpán během 24 hodin.

Celoevropský vývoj směřuje rychle k rozvoji trhu e-mobility. Stovky elektrovozidel jezdí ve sdíleném provozu v řadě evropských měst. Soukromé firmy plánují expanzi, poptávka roste. Sdílená vozidla už je možné si půjčit nejen v rámci jednoho města, ale několika různých. Město Liberec má ideální příležitost budovat infrastrukturu dobíjecích stanic a reagovat na současnou poptávku po e-mobilitě, která je udržitelná a zdraví občanů prospěšná.

Autor: Mgr. Lenka Svobodová

Nastavení cookies