24.02.2017
Jan Král

Evropská města řeší společně dopravu

Město Liberec dostalo nabídku zapojit se do dalšího zajímavého projektu mezinárodní spolupráce v oblasti udržitelné dopravy. Jde o výměnu zkušeností a využití příkladů dobré praxe v evropských metropolích, které mají problémy s dopravou a již je řeší.

 

„Výstupy projektu by měly mít praktické využití přímo ve městě, ať už půjde o lepší zázemí pro elektromobily či auta na CNG, sdílení aut, lepší plánování hromadné dopravy nebo cyklodopravy. Pro další rozvoj Liberce vidím jako klíčové to, že začínáme spolupracovat s dalšími evropskými městy,“ říká náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.

V projektu je zapojeno sedm partnerů a kromě dvou rozvojových agentur ve Slovinsku a ve Španělsku jde o města Leipzig v SRN, Lublin v Polsku a Janov v Itálii. Lídrem projektu je rozvojová agentura v Lipsku. Projekt je naplánován na pět let, každoroční dotace je ve výši zhruba 1 mil. Kč, město se bude podílet 15%. Díky tomuto projektu vznikne nová pozice dopravního specialisty, který by měl pomoci s lepším plánováním dosud opomíjených druhů dopravy či zaváděním progresivních řešení.

 

            

Nastavení cookies