26.10.2017
Karel Horník

Fungující bikesharing v partnerském městě DEMO-EC je inspirací pro Liberec

Bikesharing, neboli systém sdílení kol nebo elektrokol je již úspěšně zaveden v několika městech v Evropě. Má potenciál i v hornatém Liberci?

 

Systém sdílení kol / elektrokol, kdy si ho lze na jednom místě půjčit a na druhém vrátit je doplňkové řešení pro dopravní obslužnost v centrech měst. Sdílení kol přispívá k atraktivitě města a vyniká pozitivními faktory, jako je nulové znečistění hlukem a zplodinami, úsporou času a v neposlední řadě zlepšení fyzické kondice uživatelů jízdních kol.

 

 

Obrázek č.1 - Jak funguje bikesharing? Zdroj: www.bikesharing.cz


Součástí projektu DEMO-EC je inspirace od měst, které se stejně jako Liberec zaměřují nebo se chtějí v budoucnosti zaměřit na udržitelný způsob dopravy. Projektový tým statutárního města Liberec se účastnil jednání s partnery projektu ve španělské Zaragoze, kde se učil, jakým způsobem funguje město, které zavedlo tzv. bikesharing již před více než 15 lety.

Jedním z prvních kroků pro fungující „dopravu budoucnosti“ je Plán udržitelné městské mobility, tzv. SUMF, příprava výstavby cyklostezek pro zlepšení bezpečnosti a prostupnost centra pro cyklisty. V současnosti připravujeme tyto úseky cyklostezek:

 

Nový přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí, které se nyní připravují v místě současného autobusového nádraží, poskytnou další prostor pro sdílenou a udržitelnou mobilitu. Plánujeme, že parkoviště bude sloužit zároveň jako P+R parkoviště pro ty, kteří zaparkují svůj automobil a raději využijí městskou hromadnou dopravu pro pohyb po centru Liberce. O možnostech bikesharingu a zázemí pro cyklisty se bude jednat v dalších fázích tohoto projektu.“, doplnila Petra Nevařilová, manažerka projektu Terminál a parkovací dům.

 

 

 

Nastavení cookies