Projektová příprava Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí
 

Projekt:    Projektová příprava Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí

Program: Dotační fond Libereckého kraje / Program č. 6.3 – Podpora projektové přípravy

Cíle projektu: Projektová příprava pro řešení pěší a cyklistické dopravy mezinárodní cyklotrasy Odra – Nisa (trasa č. 20) na území města Liberce v úseku Košická - Poštovní náměstí. Začátek úseku v křižovatce Dr. Milady Horákové - Košická, podél toku řeky Nisy, překonání ulice Čechova - Hodkovická. Konec úseku na Poštovním náměstí. Předpokládaná délka úseku je 1 800 m. 

Fáze projektu:  realizace (období 03/2016 - 06/2017)

Aktuality

 

01.02.2017

Liberecký kraj podpořil realizaci Cyklotrasy Odra Nisa

Město Liberec získalo dotaci od Libereckého kraje na přípravu realizace dvou cyklostezek v našem městě.
 

 

O projektu

 

Projekt: Projektová příprava Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí

Program: Dotační fond Libereckého kraje / Program č. 6.3 – Podpora projektové přípravy

Cíle projektu: Projektová příprava pro řešení pěší a cyklistické dopravy mezinárodní cyklotrasy Odra – Nisa (trasa č. 20) na území města Liberce v úseku Košická - Poštovní náměstí. Začátek úseku v křižovatce Dr. Milady Horákové - Košická, podél toku řeky Nisy, překonání ulice Čechova - Hodkovická. Konec úseku na Poštovním náměstí. Předpokládaná délka úseku je 1 800 m. 

Fáze projektu:  realizace (zpracování DÚR a DSP - období 2017 – 06/2018)


Předpokládané celké náklady projektu: 600 000 Kč
160 000 Kč dotace Liberecký kraj (DSP)
440 000 Kč spoluúčast SML 
Cíle projektu:

Projektová příprava pro řešení pěší a cyklistické dopravy mezinárodní cyklotrasy Odra – Nisa (trasa č. 20) na území města Liberce v úseku Košická - Poštovní náměstí. Začátek úseku v křižovatce Dr. Milady Horákové - Košická, podél toku řeky Nisy, překonání ulice Čechova - Hodkovická. Konec úseku na Poštovním náměstí. Předpokládaná délka úseku je 1 800 m. 

Aktivity projektu:

  • zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) pro úsek Košická - Poštovní náměstí
  • získání územního rozhodnutí 
  • zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro úsek Košická - Poštovní náměstí
  • získání stavebního povolení


Harmonogram projektu:    

03/2017 - podání žádosti o změnu projektu
08/2017 – 03/2018 - zpracování projektové dokumentace (DÚR)
04/2017 - podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
04 - 05/2018 - zpracování projektové dokumentace (DSP)
06/2018 - vydání stavebního povolení, ukončení projektu

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Radka Davidová
specialista oddělení přípravy a řízení projektů
email: davidova.radka@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 590

 

Nastavení cookies