Stav projektu

Aktuální stav projektu

08/2021 zahájena udržitelnost projektu
03-07/2021 probíhá vyúčtování projektu 
01-02/2021 příprava příslušných dokladů pro vyúčtování projektu a předložení ke kontrole poskytovateli dotace
11/2020 ukončení stavebních prací na úpravě zahrady a dodávce herních prvků
08/2020 vydání kolaudačního souhlasu; zahájení dodávky vnitřního vybavení 
07/2020 probíhající kolaudační řízení 
06/2020 ukončení stavebních prací přístavby 2.NP
05/2020 zahájení prací na úpravě zahrady a dodávce herních prvků
04/2020 uzavřena Smlouva o dílo se zhotovitelem úpravy zahrady a dodávky herních prvků (Flora servis s.r.o. – 5.380.299,70 Kč vč. DPH); Uzavřena Kupní smlouva s dodavatelem vnitřního vybavení (BENJAMÍN s.r.o. – 524.230,00 Kč vč. DPH)
02-03/2020 probíhá vyhodnocení zadávacího řízení na zhotovitele úpravy zahrady a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele vnitřního vybavení
01/2020 vypsání výběrového řízení na dodavatele vnitřního vybavení, probíhá vyhodnocení zadávacího řízení na zhotovitele úpravy zahrady
11/2019 vypsání zadávacího řízení na zhotovitele úpravy zahrady
10/2019 zahájení stavebních prací, příprava zadávacího řízení na zhotovitele úpravy zahrady a dodavatele vnitřního vybavení
09/2019 uzavřena Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby (čekro CZ, s.r.o. – 12.607.274,56 Kč vč. DPH), uzavřena smlouva s dodavatelem služeb TDS a BOZP (Stavo S v.o.s. – 155.485 Kč vč. DPH), podána žádost o dotaci do 26. výzvy IPRÚ s vazbou na 59. výzvu IROP
08/2019 hodnocení nabídek v zadávacím řízení na zhotovitele stavby a dodavatele TDS a BOZP; příprava žádosti o podporu do 59. výzvy IROP
07/2019 podání oznámení záměru na stavební úřad pro vydání územního souhlasu na úpravu zahrady 
06/2019 vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby a dodavatele TDS a BOZP
01/2019 zajištění stanovisek k vydání územního souhlasu na úpravu zahrady
12/2018 vydání stavebního povolení na realizaci rekonstrukce
09/2018 podpis Smlouvy o dílo na zpracování studie na úpravu venkovní plochy zahrady (Ing. Jaroslava Křivohlavá – 77.077 Kč vč. DPH)
03/2018 zpracování DÚR a DSP
02/2018 uzavřena Smlouva o dílo na projektovou přípravu (FS Vision, s.r.o. – 564.465 Kč)

 

Dílčí náklady projektu

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ) 852 000 Kč vč. DPH
přestavba MŠ (včetně vybavení)   13 540 000 Kč vč. DPH

úprava zahrady 5 381 000 Kč vč. DPH
technický dozor investora a koordinátor BOZP 204 000 Kč vč. DPH 
věcné náklady (CBA analýza, studie proveditelnosti apod.) 44 000 Kč vč. DPH
 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.