Stav projektu

Aktuální stav projektu

05/2019 Schválení žádosti o podporu a doporučena poskytovatelem dotace k financování; stavební povolení s nabytím právní moci na rekonstrukci
04/2019 Rozhodnutí Odboru životního prostředí MML s nabytím právní moci na splaškovou kanalizaci
10/2018 Podání žádosti o podporu do 88. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu
09/2018 Zpracování studie proveditelnosti a Žádosti o podporu; podání žádosti o stavební povolení na splaškovou kanalizaci
08/2018 Finální úpravy položkového rozpočtu; podání žádosti o stavební povolení
03/2018 Zpracování položkového rozpočtu na stavbu a vybavení
04/2017 Uzavřena Smlouva o dílo na projektovou přípravu (FS Vision, s.r.o. – 1.448.370 Kč)
02/2017 Probíhá vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele projektové dokumentace
12/2016 Vypsání veřejné zakázky na dodavatele projektové dokumentace


Předpokládané dílčí náklady projektu

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ)   1 450 000 Kč 
přístavba a rekonstrukce MŠ     53 500 000 Kč
pořízení vnitřního vybavení      2 700 000 Kč
technický dozor investora a koordinátor BOZP      700 000 Kč 
věcné náklady (publicita, CBA analýza apod.)      150 000 Kč 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.