05.05.2011
Karel Horník

Prodloužení Výzvy

Předkládání záměrů do IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci.

Statutární město Liberec prodlužuje Výzvu k předkládání žádostí o zařazení projektových záměrů do  Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – atraktivní a kvalitní život v Liberci. 

Příjem žádostí bude ukončen ve čtvrtek 30. června 2011 ve 12:00.

Potřebné informace, formuláře a dokumenty k předložení žádosti o  zařazení projektového záměru, včetně pokynů k jejich vyplnění, jsou k dispozici na internetových stránkách Statutárního města Liberec www.liberec.cz (Praktické informace → IPRM → IPRM ROP Atraktivní a kvalitní život v Liberci → Dokumenty ke stažení → Dokumenty týkající se výzvy) nebo na  vyžádání přímo u manažera IPRM – Ing. Michal Vereščák, tel.: 485 243 191, email: verescak.michal@magistrat.liberec.cz .

Nastavení cookies