19.08.2010
Karel Horník

Ukončení projektu k 31.7.2010

Ke dni 31.7.2010 byl ukončen projekt „Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje“.

Tento projekt byl realizován v období 1.11.2008 – 31.7.2010 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Do projektu bylo zapojeno celkem 60 pedagogů z 12 základních škol. V rámci tohoto projektu získaly školy potřebné ICT vybavení, jako jsou interaktivní tabule a notebooky, které byly nedílnou součástí realizace projektu. V průběhu projektu získali pedagogové vědomosti v oblasti ICT a výstupem jejich účasti na projektu je přes 120 výukových prezentací, které jsou tvořeny právě pro využití zmiňovaných interaktivních tabulí ve výuce. Nový způsob výuky uvítali nejen žáci, ale i samotní učitelé.

Celkové náklady projektu činily 10 780 683,04-Kč, kde město Liberec se podílelo na spolufinancování ve výši  499 800,00- Kč.

Rádi bychom poděkovali všem školám, které se účastnily projektu a popřáli mnoho štěstí při realizaci dalších projektů.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nastavení cookies