10.09.2020
Karel Horník

PROJEKT: CYKLISTICKÉ STEZKY, II.ETAPA LIBEREC – HRÁDEK NAD NISOU

CBC – přeshraniční spolupráce
velký investiční projekt z programu Phare Evropské unie

Název projektu:

Cyklistické stezky, II.etapa Liberec
Hrádek nad Nisou,
Projekt Phare CZ 9701/0402

Souhrnné údaje:

Úsek Liberec
Náklady celkem . . 587 000,- EUR (bez DPH)
Z toho podíl Phare . . 395 000,- EUR
Investor . . Statutární město Liberec

Úsek Hrádek nad Nisou
Náklady celkem . . 6,4 mil Kč
Investor . . Město Hrádek nad Nisou

Popis projektu:

Průběh výstavby II.etapy
Stavba zahrnovala výstavbu dvou úseků cyklotrasy:

  • úsek Liberec v celkové délce 3,3 km
  • úsek Hrádek nad Nisou v celkové délce 1,95 km

Garantem vůči Evropské unii za celou stavbu obou úseků bylo Statutární město Liberec. Jednalo se o první městskou stavbu v Liberci spolufinancovanou městem a Evropskou unií.
Cyklistická stezka bude součástí celostátní sítě cyklistických stezek podle návrhu Klubu českých turistů. Liberecký úsek cesty je součástí cyklistické trasy vedené údolím Lužické Nisy (Liberec – Hrádek n. Nisou – Zittau), která je zařazena do programu cyklostezek Euroregionu Nisa a  navazuje na cyklistické stezky v přilehlé části Německa a Polska.

Úsek Liberec
Stavba byla zahájena v únoru 2000 a zkolaudována v srpnu 2000 a  v září slavnostně předána k užívání za účasti delegatury z Bruselu a  PMU Phare z MMR ČR.

Úsek Hrádek nad Nisou
Stavba byla zahájena v srpnu 1999 a zkolaudována v listopadu 2000.

Financování
Projekt byl financován v rámci velkých investičních projektů přeshraniční spolupráce Phare CBC 1997 v rámci česko-německé spolupráce.
Podíl 25 % Statutární město Liberec a Město Hrádek nad Nisou
Podíl 75 % Phare CBC
Finanční memorandum bylo podepsáno dne 18.12.1997 mezi vládou ČR a Evropskou komisí

Popis úseku v Liberci
Vede z centra Liberce do Starých Pavlovic až k areálu jezdeckého klubu Družba. Druhá část povede stále kolem Nisy, až k  Londýnské ulici (tubosider) na hranici katastru města.
Cyklostezka začíná v Barvířské ulici, kde je umístěn pamětní kámen, který deklaruje spolupráci měst Liberce a Hrádku n. Nisou s Evropskou unií. Cyklistická stezka dále pokračuje kolem skateparku až k silnici Metelkova, kterou křižuje, dále pokračuje Okružní ulicí. Následuje křižovatka se silnicí Jungmanova a ulicí Wintrovou vede až k Nise. Řeku Nisu kopíruje podél podniku Energomontáže, ke stadionu FC Slovan, Novými Pavlovicemi, až k jezdeckému klubu Družba. Končí u nájezdu na  komunikaci Letná.
Druhá část povede stále kolem Nisy, až k Londýnské ulici (tubosider) na hranici katastru města.

Současný stav budoucího propojení trasy
V úseku mezi Libercem a Hrádkem nad Nisou zatím jezdí cyklisté po silnici společně s auty. Další etapa by měla tyto dvě již existující cyklostezky spojit. Projekt „Studie proveditelnosti, cyklostezka„, který byl financován v roce 2000 Statutárním městem Liberec a z Fondu malých projektů Phare Evropské unie, řešil vytýčení trasy pro optimální propojení Liberce a Hrádku nad Nisou. Nyní je potřeba ve spolupráci s  dotčenými obcemi (Liberec, Stráž nad Nisou, Chrastava, Chotyně, Bílý Kostel, Hrádek nad Nisou, Žitava) a ve spolupráci s Libereckým krajem zajistit další finanční prostředky na dostavbu celého úseku cyklostezky.

kontaktní osoba:
statutární město Liberec
odbor rozvoje a územního plánování

 

Nastavení cookies