10.09.2020
Karel Horník

PROJEKT: PŘELOŽKA SILNICE I/14 LIBEREC – KUNRATICE

CBC – přeshraniční spolupráce – velký investiční projekt z programu Phare Evropské unie

Název projektu:

Přeložka silnice I/14 Liberec – Kunratice

 

Popis projektu:
Projekt bude řešit výstavbu přeložky silnice 1/14, která spojuje Liberec a Jablonec nad Nisou. Výstavba komunikace bude tímto projektem realizována až na okraj Liberce do ulice Kunratická.

Souhrnné údaje:
Náklady celkem .. 400 mil. Kč
Z toho podíl Phare .. 80 mil. Kč
Český podíl .. 320 mil. Kč
Investor .. Ředitelství silnice a dálnic ČR, správa Liberec
Partneři projektu .. Město Liberec

Orgány, které poskytly morální podporu tomuto projektu:
Ministerstvo dopravy a spojů ČR
Okresní úřad Liberec
Město Jablonec nad Nisou
Město Zittau
Euroregion Nisa

Záměr:
Výstavbou přeložky dojde k odlehčení dopravy v centru města a ke snížení dopravních kolapsů, ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a ke snížení škodlivých emisí.

Cíl:
Je vysoká pravděpodobnost, že významná komunikace B178 na německé straně (Východní Sasko) bude financována z programu Interreg III. Komunikace B178 bude propojena s rychlostní čtyřproudou komunikací 1/35 a dále pak na 1/14 a 1/10 ve směru na Harrachov do Krkonoš. Stavba je součástí kompletní přestavby trasy Žitava - Hrádek nad Nisou – Liberec – Jablonec nad Nisou - hraniční přechod s Polskou republikou Harrachov - Szklárská Poreba.

Přeshraniční účinnost:
Komunikace 1/14 jako součást hlavního tahu do Krkonoš umožní lepší přístup turistům z německé a polské strany. Budoucí propojení s  významnou komunikací B178.

Současný stav přípravy:
V roce 2000 a 2001 probíhají výkupy potřebných pozemků pro realizaci stavby, podávají se žádosti o stavební povolení. Některé objekty v  budoucí trase komunikace budou demolovány. Stavba bude zahájena v roce 2002.

kontaktní osoba:
statutární město Liberec
odbor rozvoje a územního plánování

Nastavení cookies