10.09.2020
Karel Horník

STUDIE PROVEDITELNOSTI, CYKLOSTEZKA

CBC – přeshraniční spolupráce
Fond malých projektů z programu Phare Evropské unie

Název projektu:
Studie proveditelnosti, cyklostezka

Popis projektu:
Projekt řešil propojení již hotových úseků cyklostezek mezi Libercem, Hrádkem nad Nisou a Žitavou. Výsledkem studie je nejoptimálnější propojení (trasa) z hlediska rozvoje obcí, finančních nákladů i z  hlediska stavebně-technického a majetkoprávního řešení trasy.

Souhrnné údaje:
Náklady celkem . . 340 000,-Kč
Z toho podíl Phare . . 85 %
Český podíl . . 15 %
Investor . . Město Liberec

Partneři projektu
Město Žitava
Hrádek nad Nisou
Chrastava
Chotyně
Bílý Kostel
Stráž nad Nisou

Záměr:
Vytvoření podkladů pro dokumentaci k územnímu řízení a pro vypracování projektové fiche na podání žádosti o spolufinancování z programu Phare Evropské unie pro velké investiční projekty pro vlastní výstavbu cyklostezky (III.etapa).

Cíl:
Rozvoj turistického ruchu v oblasti cykloturistiky v našem regionu je zahrnut ve střednědobém akčním plánu pro Euroregion Nisa v projektu Phare CBC z roku 1999 v „Rámcové studii rozvoje cestovního ruchu“ (projekt č.CZ9502.04.01.0003).

Přeshraniční účinnost:
Budoucí propojení cyklotras s již existující sítí v příhraniční oblasti východního Saska (Žitava a okolí).

Současný stav:
Studie proveditelnosti byla vypracována a bude využita jako součást nezbytných podkladů k návrhu projektu na výstavbu cyklostezky Liberec – Hrádek nad Nisou. Na přípravě návrhu projektu spolupracuje se Statutárním městem Liberec Agentura regionálního rozvoje v Liberci.

kontaktní osoba:
statutární město Liberec
odbor rozvoje a územního plánování
tel.: 485 243 575

Nastavení cookies