10.09.2020
Karel Horník

Studie proveditelnosti Lázně

Projekt: Studie proveditelnosti Lázně
Program: „Iniciativa Společenství INTERREG III A“ – Česko -  Sasko
Priorita:  Rozvoj hospodářství a kooperace podniků a
Opatření: 1.Hospodářský rozvoj – zlepšení rozvojových příležitostí hospodářské sféry pro vytvoření přeshraničního ekonomického prostoru
Podopatření:  1.1. Investiční záměry ekonomické infrastruktury , kooperace,studie
Žádost podána:  16.2.2006
Zahájení projektu : 16.2.2006    Ukončení projektu: 31.12.2006

Aktivity projektu :
1 Zadání předběžné studie – studie možností a studie proveditelnosti 01 – 02/2006 *
2 Předání předběžné studie zadavateli 02/2006
3 Projednání výsledků předběžné studie v radě města a zadání o dopracování studie proveditelnosti pro vybranou variantu 04/2006

4 Předání studie proveditelnosti vybrané varianty 06/2006
5 Prohlídka projektu Sanierung des Stadtbades Zittau – Lázně v Žitavě 07 - 08/2006
6 Projednání výsledků studie proveditelnosti v radě města a stanovení dalšího postupu při realizaci zvolené varianty 09/2006
7 Analýza trhu, průzkum trhu, publicita projektu 08 – 11/2006
8 Publicita projektu, zveřejnění výsledků projektu 10 – 12/2006

Výstupy
1. Předběžná studie variant
2. Studie proveditelnosti vybrané varianty využití
3. Analýza a průzkum trhu pro Lázně v Liberci a Žitavě

Vedoucí projektu (žadatel) : Statutární město Liberec
Partner projektu:  (Stadt Zittau)

Rozpočet projektu :
Rozpočtové náklady - předběžná studie (vč. DPH):    115.000,- Kč
Rozpočtové náklady - studie proveditelnosti (vč. DPH):   165.000,- Kč
Služby (tlumočení):            19.500,- Kč
Služby marketingu (analýza trhu + publicita projektu):        90.000,- Kč 
Cestovné:                 1.000,- Kč
Celkové rozpočtové náklady projektu:      390.500,- Kč
Z toho:
EU - Interreg  maximální výše podpory  (75%):    292.875,- Kč
vlastní zdroje města:                                97.625,- Kč

Kontakt :  Ing. Dana Štefanová
  Tel: 485 243 502
  Stefanova.dana@magistrat.liberec.cz

 

Nastavení cookies