10.09.2020
Karel Horník

Vybavení dílen pro zdravotně postižené občany v Harcově

Program : SROP – společný regionální operační program
Priorita : 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření : Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Předmět podpory: vytvoření a udržení pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce, integrace do společnosti
Stručný obsah: Město postavilo nové Dílny pro zdravotně postižené v Harcově, bylo potřeba dílny vybavit, aby zde mohly zdravotně postižení pracovat a zároveň , aby zde mohly probíhat pracovní terapie, objekt je pronajat obč.sdružení Domov pro mentálně postižené
Příprava projektu : 6/2004 – 01/2005
Datum zahájení projektu : 02/2005
Datum ukončení projektu : 06/2005
Žadatel: Statutární město Liberec
Partner projektu : Domov pro mentálně postižené v Liberci – Harcově
Klíčové činnosti :
1. Kontrola stavební připravenosti stavby Dílen
2. Zadávací dokumentace pro VŘ na dodavatele – projekt interiéru
3. VŘ na dodavatele, smlouva s dodavatelem
4. Dodávka vybavení za dohledu projektanta interiéru
5. Slavnostní otevření dílen, odhalení pamětní desky, medializace projektu
6. Audit projektu, žádost o uvolnění prostředků EU
Cíle projektu: rozvoj kapacit zaměstnanosti, vytvoření trvale udržitelných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, příprava na budoucí povolání, zdravotní terapie
Výstupy projektu :
Vybavené chráněné dílny se sociálním zařízením ( košíkářská, keramická, tkalcovská, univerzální, dřevomodelářská, výtvarná, prodejní ateliér, kavárnička)
Vznik 50 pracovních míst pro osoby se zdrav.postižením
Vznik 5 míst pro poskytovatele služby ( asistenti v dílnách-zaměstnanci Domova pro mentálně postižené, který provozuje dílny)

Financování projektu :
Celkové náklady projektu :  2.142.652,-Kč
Spoluúčast EU           :  1 652.605,-Kč 
Spoluúčast SML           :    490.047,- Kč

Projekt „Vybavení dílen Harcov“ byl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt předfinancován SML
Žádost o uvolnění prostředků EU po ukončení projektu předána dne 25.7.2005
Na zvláštní účet projektu SML přijde 1. 652.605,- Kč

Kontakt :  Ing. Dana Štefanová
  Tel: 485 243 502
  Stefanova.dana@magistrat.liberec.cz

 

Nastavení cookies