Plánovací období 2007-2013

Dotační tituly je možné čerpat jak z Evropských či českých fondů. Statutární město Liberec čerpalo v dotačním období 2007-2013 z níže uvedených dotačních fondů a grantů.

Pod jednotlivými záložkami naleznete projekty, který byly díky příspěvkům z daných fondů a grantů městem realizovány.