Liberec plánuje chytře a zodpovědně


Projekt: Liberec plánuje chytře a zodpovědně

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014676

Projekt je spolufinancován Evropskou unií: Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost 


Cíle projektu: Cílem projektu je podpora dlouhodobého, koordinovaného a udržitelného rozvoje města prostřednictvím aktualizace stávajících strategických dokumentů, zavedením procesního řízení a nových nástrojů komunikace s občany města Liberce.  

Fáze projektu: realizace (období  04/2020–03/2022)

Aktuality

26.01.2021

Liberec má elektronické úřední desky

Město Liberec nabízí občanům další službu. Tou jsou elektronické úřední desky. Najdete je před vstupem do Nového magistrátu, kde jsou dostupné 24 hodin denně.
 
19.05.2020

Do tvorby strategického plánu se opět zapojí veřejnost u kulatých stolů

Město Liberec s ohledem na uvolňování mimořádných opatření rozebíhá naplno tvorbu nového strategického plánu města pro období 2021+.
 

 

 

 

 

 

O projektu

Celkové náklady projektu: 7 485 791,71 Kč 

Výše dotace z EU: 6 362 922,94 Kč
Výše dotace ze státního rozpočtu: 748 579,17 Kč
Výše podílu statutárního města Liberec: 374 289,60 Kč 


Klíčové aktivity projektu:

KA01 – Aktualizace strategického plánu rozvoje statutárního města Liberec
• aktualizace stávajícího strategického dokumentu, která bude reagovat na aktuální trendy vnějšího prostředí

KA02 – Přívětivý úřad – nástroje komunikace s veřejností 
• posílení a rozvoj komunikace magistrátu směrem k občanům
• pořízení elektronických úředních desek včetně software pro propojení úředních desek se spisovou službou za účelem nepřetržité komunikace s veřejností
• pořízení softwaru pro vizualizaci rozvojových záměrů města
• vytvoření interaktivního informačního portálu s webovou aplikací umožňující informaci o pozemku a tvorbu automatizovaně generovaného atlasu ulic a budov 

KA03 – Procesní řízení
• zefektivnění řízení města a magistrátu 
• zavedení procesního řízení, prostřednictvím kterého dojde ke zlepšování procesů

KA04 – Řízení projektu
• organizační a metodické zajištění realizaci projektu
• naplnění cílů projektu, aktivit a monitorovacích indikátorů


Harmonogram projektu:

06/2019 – podání žádosti o dotaci
04/2020 – zahájení projektu
04/2020 – 09/2021 – realizace KA02 
05/2020 – 10/2021 – realizace KA01
06/2020 – 01/2022 – realizace KA03 
03/2022 – ukončení projektu

 

Kontakty:

manažerka projektu
Mgr. Veronika Futóová
E-mail: futoova.veronika@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 573

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.