Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ Broumovská

 

 

Projekt: Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ Broumovská v Liberci – energetické úspory

5.1a REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BROUMOVSKÁ V LIBERCI – ENERGETICKÉ ÚSPORY; CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006799
5.1b REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BROUMOVSKÁ V LIBERCI – ENERGETICKÉ ÚSPORY; CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006798

Program: Ministerstvo životního prostředí / Operační program životního prostředí 2014-2020 (výzva č. 70 – Energetické úspory)

Předpokládané celkové náklady projektů: 21 100 000 Kč
Projekt 5.1a – 18 000 000 Kč
40% dotace (z celkových uznatelných nákladů)
Projekt 5.1b – 3 100 000 Kč
70% dotace (z celkových uznatelných nákladů)
                                           
Cíle projektů: Snížení energetické náročnosti provozu budovy, snížení konečné spotřeby energií a tím v konečném důsledku i snížení emisí.
 

Aktuality

 

Rozjíždí se rekonstrukce ZŠ Broumovská

Rozjíždí se rekonstrukce ZŠ Broumovská

Další liberecká škola získá brzy nový kabát a lepší vnitřní klima.

Více »

Další liberecká škola září novým kábátem

Další liberecká škola září novým kábátem

Rekonstrukce ZŠ Broumovské je úspěšně u konce.

Více »

 

O projektu

Aktivity projektů:
- zateplení plášťů budov
- rozvody vzduchotechniky včetně zařízení

Harmonogram projektů:
11/2017 podání žádosti o podporu
03 - 11/2019 realizace projektu
12/2019 ukončení projektu
 

Stav projektu

 

Kontakty:

manažerka projektu
Ing. Hana Kotanidisová
specialistka oddělení administrace projektů
Email: kotanidisova.hana@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 586

Nastavení cookies