Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického (2 projekty)


Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického; CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0005962

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Program: Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program (výzva č. 67 - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ)

Cíle projektu: Kvalitní základní vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Rozšíření odborných učeben. Zajištění bezbariérového přístupu.

Maximální celkové náklady 22 000 000 Kč
5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85% dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)

O projektu

Aktivity projektu:

  • přestavba ZŠ Kaplického (Doubí, Kaplického 384)
  • nástavba na současný pavilon pro vznik dvou odborných učeben (cizích jazyků, přírodních věd)
  • pořízení schodolezu

Harmonogram projektu:

08/2017 - 12/2017 realizace projektu
07/2017 podání projektové žádosti o podporu IROP

Stav projektu


Kontakt:
manažerka projektu
Ing. Hana Kotanidisová
specialistka oddělení přípravy a řízení projektů
Email: kotanidisova.hana@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 586

 

 


Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického – učebna praktických činností; CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0016745

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj /Integrovaného regionálního operačního programu (výzva č. 37 – Infrastruktura pro vzdělávání IV. – integrované projekty IPRÚ)

Cíl projektu: zbudování odborné učebny pro podporu zvyšování zájmu žáků o přírodovědné a technické obory, včetně chybějícího moderního zázemí.

Maximální celkové náklady:  2 016 878,33 Kč
5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85% dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)

Aktivity projektu:
•    vybudování učebny pro výuku řemeslných a polytechnických předmětů rekonstrukcí bývalé šatny na ZŠ Kaplického (Doubí, Kaplického 384)
•    vybudování moderního zázemí (šatny) pro tuto učebnu
•    vybavení odborné učebny moderními technologiemi a výukovými pomůckami

Harmonogram projektu:
06/2021 podání žádosti o podporu
08/2021 - 11/2021 realizace projektu
11/2021 ukončení projektu
 
Kontakty:
manažerka projektu

Ing. Dana Vorlová
vedoucí oddělení administrace projektů
odboru strategického rozvoje a dotací 
tel.: +420 485 243 587
e-mail: vorlova.dana@magistrat.liberec.cz

 

Aktuality

04.05.2017

Město startuje projekt sociálního bydlení, opravu Liebiegova paláce a rozšíření ZŠ Kaplického

Liberečtí radní posunuli o kus dál několik rozběhnutých projektů z Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ).
 
2
Následující

 

 

Nastavení cookies