12.05.2017
Karel Horník

Efektivnější řízení statutárního města Liberec

Rada města na svém jednání 21.3.2017 schválila přijetí dotace z Operačního programu zaměstnanost na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí a odstartovala tím realizaci projektu.

 

Projekt bude probíhat od 1.4. 2017 do 31.3.2019.

Dne 12.4.2017 obdrželo město Liberec avízo o záloze ve výši 2 021 139,84 Kč, kterou poskytovatel dotace poukázal na účet statutárního města Liberec. Dle aktuálně přiznané dotace a zaslané zálohy na dotaci připravujeme úpravu rozpočtu. Začali jsme pracovat s metodiky na indikátory udržitelného rozvoje (dále UR); metodiky na procesní propojení strategického plánování, indikátorů UR, projektového řízení, rozpočtu a rozpočtového výhledu a MA 21. Současně probíhá výběrové řízení na vedoucího projektu a na další nezbytné pozice v projektu.

Cílem projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoje MA 21 je efektivní řízení statutárního města Liberec pomocí sady indikátorů udržitelného rozvoje, projektového řízení a dlouhodobé investiční politiky města.


 

Nastavení cookies