25.06.2018
Karel Horník

Proti chudobě cesty vedou, znělo v knihovně

Klíčem k potlačení chudoby ve světě i u nás je vzdělávání, osvěta a prevence. A také solidarita.

 

  

Ve středu 20. 6. 2018 se v liberecké Krajské vědecké knihovně diskutovalo o problémech, které sužují svět. Akce Česko proti chudobě přinesla návštěvníkům během odpoledních přednášek řadu zajímavých informací.

Hovořilo se například o tom, jak se žije ve Středoafrické republice a jak v rozvojových zemích účinně pomáhat. Že cesta vede přes umožnění vzdělávání a zlepšení výuky v afrických školách dokladoval ředitel společnosti SIRIRI o.p.s. Fabrice Martin ukázkami a videi přímo z výuky. Nikdo z přítomných se neubránil srovnání s našimi podmínkami. Fabrice Martin naznačil, že africké problémy nejsou jen materiální, ale klíčovou je v bývalých koloniích i základní výuka v tradičním jazyce. Účastníci přednášky si mohli vzít do rukou a prohlédnout pomůcky a slabikáře, které díky dárcům dokáže společnost speciálně pro africké školy vytvořit a které učitelům ve skromných podmínkách velmi pomáhají. Snímky ukázaly, že výbornou pomůckou pro děti jsou i dobře promyšlené malby na zdech tříd, které společnost realizuje za pomoci afrických výtvarníků.

Ředitel společnosti nabídl zájemcům také informace, jak se zapojit do programu Škola hrou, v rámci kterého mohou proškolení dobrovolníci vyjíždět do SAR pomáhat a školit místní učitele. Statutární město Liberec přípravu těchto dobrovolníků v minulém roce finančně podpořilo.

Následovaly přednášky, které se zaměřily na prevenci krizových situací, do kterých se může dostat každý, i běžný občan Liberce. Stačí vážná, dlouhodobá nemoc nebo špatné rozhodnutí a odkládání problémů každodenního života.

Jaké problémy řešit přednostně v situaci, kdy člověk dlouhodobě onemocní, aby se zakrátko neocitl v obrovských finančních potížích, vysvětlila účastníkům druhé přednášky Mgr. Šárka Slavíková z pražského centra Amelie, z. s.. V druhé polovině prezentace se zaměřila na způsoby řešení a příklady z praxe. Téma přednáší řadu let na vysokých školách a v minulosti zajišťovala tuto pomoc také v několika velkých pražských nemocnicích.

Poslední blok přednášek byl zaměřen na dluhy a vše co s nimi souvisí, ale také na samotnou, velmi pestrou činnost organizace Člověk v tísni o. p. s.. O svoje zkušenosti se podělili Petra Alžběta Baslová, metodička dluhových poradců a ředitel liberecké pobočky Lukáš Průcha. Šokující byly například informace o procentu zadluženosti české populace a množství exekucí. Petra Alžběta Baslová vysvětlila možnosti řešení, varovala ale i před situacemi, které už řešitelné nejsou. V závěru informoval Lukáš Průcha posluchače o činnosti a aktivitách organizace v zahraničí.

O tom, že návštěvníky témata zaujala, svědčí skutečnost, že mnozí si dělali poznámky a vznášeli dotazy.

Doplněním programu v knihovně byla v průběhu června také fotografická výstava Lidé na okraji, do které, kromě řady známých fotografů, přispěli svými snímky také Jan Šibík a Alžběta Jungrová. Fotografie byly doplněny krátkými texty a silnými příběhy.

Statutární město Liberec připravilo tuto akci v rámci projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 statutárního města Liberec.

Nastavení cookies