Tržní náměstí


Projekt: Tržní náměstí


Program: Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (integrované projekty ITI)

Cíl projektu:  Cílem projektu je celková revitalizace Tržního náměstí. Plánovaná podoba náměstí je výsledkem architektonické soutěže, jejímž záměrem bylo nalézt optimální řešení pro život podporující, přehledný, bezbariérový prostor s dostatkem stromů, bezpečně sdílený pro pěší, cyklisty, MHD, ostatní druhy dopravy a parkování respektující residenty.
Tržní náměstí bude řešeno ve vzájemné vazbě na připravovanou výstavbu dopravního propojení – tzv. Novou Pastýřskou.

Fáze projektu: příprava


Aktuality

11.04.2019

Občané se vyjádřili k podobě Tržního náměstí

Šest desítek převážně místních obyvatel dorazilo začátkem týdne na veřejné plánovací setkání v kině Varšava, které se týkalo budoucí podoby Tržního náměstí. Šlo o vůbec první participační jednání k architektonické soutěži a uspořádali jej liberečtí architekti v čele s Jiřím Janďourkem. Úvodní slovo pronesl primátor Jaroslav Zámečník, který nad akcí převzal záštitu.
 

O projektu

Celkové náklady projektu: 31 000 000 Kč

Aktivity projektu:

•    komplexní revitalizace prostoru s důrazem na zeleň
•    vytvoření parkové plochy s možnostmi posezení
•    zapojení vodních prvků
•    podzemní kontejnery pro tříděný odpad
•    parkování pro rezidenty
•    provázání s výstavbou komunikace Nová Pastýřská

Harmonogram projektu:
10/2019    schválení záměru Radou města
06/2020 - 08/2022    projektová příprava
10/2022 - 01/2023    výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací
02/2023 - 11/2023    realizace stavebních prací


Stav projektu

Kancelář architektury města (informace k projektu)


Kontakty:

manažerka projektu
Mgr. Radka Davidová
specialista oddělení administrace projektů
email: davidova.radka@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 590
 

Nastavení cookies