Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května (2 projekty)

Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň

Program: Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program (výzva č. 67 - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ)

 

Fáze projektu: příprava (pro podání žádosti o podporu)

Předpokládané náklady pro zateplení 16 500 000 Kč

Předpokládané náklady na rekonstrukci 40 500 000 Kč

Předpokládané celkové náklady projektu: 57 000 000 Kč
5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85% dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)
Minimálně 10% spoluúčast SML

Cíle projektu:
Kvalitní základní vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Rozšíření odborných učeben. Zajištění bezbariérového přístupu. Zlepšení současného stavu objektu ZŠ.

Aktivity projektu:

  • rekonstrukce objektu ZŠ 5. května  I. stupeň (Staré město, Masarykova 400/1)
  • přestavba 4. NP budovy prvního stupně pro vznik třech odborných učeben (cizích jazyků, přírodních věd, technických oborů)
  • výstavba výtahu 
  • zateplení obvodového pláště budovy z Operačního programu Životní prostředí

Harmonogram projektu:
06/2018
podání žádosti o podporu
07/2018 - 11/2018 realizace projektu
12/2018 ukončení projektu


Stav projektu

Kontakty:
Manažer projektu
Ing. Dana Vorlová
vedoucí oddělení administrace projektů
e-mail: vorlova.dana@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 587

 

 

Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň

Program: Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program (výzva č. 67 - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ)

 

Fáze projektu: příprava (pro podání žádosti o podporu)

Předpokládané náklady pro zateplení 17 000 000 Kč

Předpokládané náklady na rekonstrukci 4 500 000 Kč

Předpokládané celkové náklady projektu: 21 500 000 Kč
5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85% dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)
Minimálně 10% spoluúčast SML

Cíle projektu:
Kvalitní základní vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Rozšíření odborných učeben. Zajištění bezbariérového přístupu. Zlepšení současného stavu objektu ZŠ.

Aktivity projektu:  

  • rekonstrukce objektu ZŠ 5. května II. stupeň (Staré město, Masarykova 542)
  • přestavba bytu školníka na odbornou multimediální učebnu ve 2. NP budovy druhého stupně a vybavení učebny přírodních věd
  • výstavba výtahu 
  • zateplení obvodového pláště budovy z Operačního programu Životní prostředí


Harmonogram projektu:

06/2018
podání žádosti o podporu
07/2018 - 11/2018 realizace projektu
12/2018 ukončení projektu


Stav projektu


Kontakty:
Manažer projektu
Ing. Dana Vorlová
vedoucí oddělení administrace projektů
e-mail: vorlova.dana@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 587

 

 

 

 

  •