03.08.2017
Karel Horník

Zahájení rekonstrukce ZŠ Kaplického

Dne 31. 7. 2017 byla předána stavba ZŠ Kaplického firmě BREX spol. s.r.o., které uspěla ve výběrovém řízení jako zhotovitel rekonstrukce objektu.


V rámci realizace rekonstrukce ZŠ, která se skládá ze čtyř budov – A, B, C a tělocvičny, dojde k realizaci nástavby 2. nadzemního podlaží nad budovou C, tedy nad spojovacím jednopodlažním objektem mezi tělocvičnou a dvoupodlažní hlavní budovou (B). V novém podlaží budovy C vzniknou dvě odborné učebny (přírodovědná a cizích jazyků) a tři kancelářské místnosti, přičemž vstup bude řešen z 2. nadzemního podlaží hlavní budovy B.
V budově B budou provedeny doplňkové stavební úpravy a částečná změna dispozičního řešení, kdy dojde k přemístění sborovny a přemístění jedné kmenové učebny, a dále ke vzniku skladu odborné učebny z původní kancelářské místnosti.

Rekonstrukce zahrnuje současně i úpravy a rozšíření zdravotně-technických instalací, elektroinstalací a odvětrání, hygienického zázemí v budově C a také zateplení fasády na objektu C.

Bezbariérové užívání stavby bude vyřešeno prostřednictvím zdvihací plošiny umístěné v 1. nadzemním podlaží v blízkosti hlavního vstupu. Bezbariérový přístup do objektu zajistí venkovní rampa, která objekt zpřístupní z ulice Mařanova.

Ke dni 1.8.2017 byla zahájena realizace rekonstrukce a trvat by měla přibližně do konce října 2017.

1.8.2017 - Rekonstrukce ZŠ Kaplického

Nastavení cookies