23.01.2018
Jan Král

ZŠ Kaplického se pyšní dvěma novými učebnami

Základní škola Kaplického v liberecké části Doubí se v rámci několikaměsíční rekonstrukce dočkala dvou zcela nových a moderně vybavených odborných učeben, částečné úpravy vnitřních dispozic a kompletně bezbariérového přístupu. Díky projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického“, spolufinancovanému z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), tak škola zvýšila svou prestiž a nabízí lepší vzdělávací možnosti.

Stavební práce probíhaly od srpna do listopadu 2017. Nové učebny, určené pro výuku přírodovědných předmětů a cizích jazyků, jsou součástí nástavby nad budovu C mezi tělocvičnou a dvoupodlažní hlavní budovou B. Kromě odborných učeben byly v nové nástavbě vybudovány také kanceláře a dosavadní budova C se dočkala zateplení fasády. V budově B pak došlo k doplňkovým stavebním úpravám a částečné změně dispozičního řešení sborovny a jedné z učeben. Bezbariérový přístup do objektu základní školy vyřešila instalace venkovních ramp a k bezbariérovému přesunu do druhého nadzemního podlaží slouží nová schodišťová plošina.

Podle náměstka primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivana Langra, který se v úterý 23. ledna zúčastnil slavnostního otevření nových učeben, může jít tato modernizace příkladem. „ZŠ Kaplického postupně budujeme jako plnohodnotnou školu, jejíž kapacita je pro rozvojovou oblast Doubí a navazujících malých obcí velmi potřebná. Je to vlastně vzorový příklad, jak ve městě plánujeme i dál postupovat, tedy racionálně navyšovat vzdělávací možnosti především tam, kde je to žádoucí. ZŠ Kaplického navíc významně zlepšuje svou prestiž a objektivně i kvalitu vzdělávání – kromě přípravné třídy zajišťuje třeba i provoz alternativní waldorfské školy, s čímž samozřejmě kultivace vnitřního prostředí a klimatu školy úzce souvisí. Předáním nových odborných učeben to ale nekončí, je tady dále co zlepšovat, přičemž mě hned napadá například outdoorové sportoviště,“ komentoval náměstek Langr.

Ředitel ZŠ Kaplického Pavel Zeronik poděkoval městu za zprostředkování rekonstrukce. „Škola měla doposud jen jednu odbornou učebnu, a to učebnu výpočetní techniky, které chybělo zázemí pro výuku jazyků a přírodovědných předmětů. Novou učebnu jazyků navštěvují žáci od 3. do 9. tříd, což znamená, že je plně obsazena. Byl tu kladen důraz na samostatnost a na dostatek prostoru pro každého žáka, takže každé místo má svůj počítač, svá sluchátka a svou webkameru. Nová přírodovědná učebna pak slouží pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu a případně zeměpisu. I tato učebna je bohatě vybavena – součástí jsou například boxy na měření rychlosti, kyselosti, teploty apod.,“ uvedl ředitel Pavel Zeronik.

Stavbu prováděla liberecká společnost BREX, spol. s.r.o. za cenu 15,3 milionu Kč včetně DPH. Vybavení v hodnotě 4,2 milionu Kč včetně DPH dodala firma AV MEDIA, a.s. Technický dozor investora a koordinátora BOZP zajišťovala společnost IBR Consulting, s.r.o. a projektovou dokumentaci vypracovala firma Energy Benefit Centre a.s.

Celkové náklady projektu činily 20,8 milionu Kč, přičemž 85% celkových způsobilých výdajů pokryje dotace z IROP, 5% celkových způsobilých výdajů bude uhrazeno ze státního rozpočtu a zbylých 10% zaplatí město.

Nastavení cookies