Aktuality

01.12.2021

Využijte možnost připomínkovat integrovanou strategii aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou

Tvorba integrované strategie, jejíž příprava započala na podzim minulého roku, se chýlí ke konci. Pokud máte k jejímu obsahu připomínky, je možné je do 31.12.2021 zaslat na emailovou adresu iti@magistrat.liberec.cz.

V prosinci se poprvé sešly pracovní skupiny nad tvorbou integrované strategie

Na podzim roku 2020 byla zahájena příprava integrované strategie pro Liberecko-jabloneckou aglomeraci. Tvorba této strategie je podmínkou pro čerpání dotačních prostředků vymezených pro integrované územní investice. ITI je nástrojem realizace územní dimenze a navazuje tak na dosavadní Integrovaný plán rozvoje území.

Nastavení cookies