Jak postupovat

1) Zjistěte, zda se váš projektový záměr shoduje s některým z níže uvedených specifických cílů a opatření strategie.

2) Po vyhlášení výzvy nositele ITI na předkládání/aktualizaci projektových záměrů vyplňte šablonu projektového záměru v elektronické podobě v souladu s podmínkami výzvy nositele (konzultace k vyplnění může probíhat průběžně).

3) Nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení výzvy budete vyrozuměni o dalším postupu (např. informace o termínu jednání Pracovní skupiny).

4) Poté, co pracovní skupina posoudí věcný obsah všech záměrů předložených do výzvy nositele, budou záměry předány Řídicímu výboru.

5) Řídicí výbor tyto záměry zhodnotí a rozhodne o jejich zařazení/nezařazení na seznam programového rámce daného operačního programu.

7) Po schválení programového rámce* vydá Řídicí výbor Vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s Integrovanou strategií aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou.

 

Nastavení cookies