Řídící skupina

Řídící skupina byla ustavena za účelem spolupůsobení všech  orgánů projektu při zajištění řádné přípravy a realizace SUMP.

Jejím cílem je projednávat přípravu, monitorovat a zajišťovat kvalitu realizace projektu.

 

Členové řídící skupiny SUMP:

Ing. Radka Loučková Kotasová náměstkyně primátora města Liberec pro strategický rozvoj a dotace
Mgr. Jiří Šolc náměstek primátora města Liberec pro technickou správu města a IT
Ing. Petr Roubíček náměstek primátora města Jablonec nad Nisou pro rozvoj města
Mgr. Petr Židek, MPA předseda Výboru ZM Liberec pro územní plánování a dopravu
Pavel Janoušek předseda Dopravní komise RM Jablonec nad Nisou
Ludvík Lavička provozně technický ředitel DPMLJ, a.s.
Ing. Jiří Hruboň ředitel KORID LK, spol. s r.o.
Ing. Vladislav Rozsypal dopravní inženýr, odbor územního plánování města Liberec
Ing. arch. Jiří Janďourek vedoucí odboru kancelář architektury města Liberec
Mgr. Barbara Steinzová vedoucí projektu (bez hlasovacího práva)

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.