Návrhová část

Tato složka obsahuje kompletní návrhovou část SUMP včetně veškerých příloh, kam patří především Akční plán, indikátory a monitoring, návrh řešení nemotorové dopravy, nové tramvajové tratě a doplnění uliční sítě a další návrhy, kartogramy a obrázky.

Ke stažení

Nastavení cookies