06.02.2020
Monika Klemšová

Odstartováno. Rozběhly se schůzky pracovních skupin k tvorbě nové strategie

První ze série jednání pracovních skupin složených z odborné i laické veřejnosti proběhlo 5. 2. 2020 v prostorách historické radnice.Statutární město Liberec pracuje na novém strategickém plánu pro období 2021+ a zapojuje do jeho přípravy nejen odborníky, ale také dobrovolníky z řad veřejnosti. Tématem prvního setkání bylo vzdělávání, podnikání, věda, výzkum a inovace.

V úvodu vyjádřil primátor města Jaroslav Zámečník všem přítomným poděkování za ochotu přispět a věnovat svůj čas aktivitám, které mají zásadní význam pro rozvoj města.

Jednání se účastnilo 24 členů pracovní skupiny P1 označené podle tematického zaměření a 12 zástupců statutárního města. Společně se snažili definovat silné a slabé stránky, a také příležitosti a hrozby vztahující se k danému tématu. Jednalo se o analýzu současného stavu, jak ho vidí lidé z nejrůznějších úhlů pohledu.

Podobně budou probíhat i schůzky dalších pracovních skupin P2 – Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, P3 – Udržitelný rozvoj města a P4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch, které budou rovněž analyzovat současný stav.

Ke zjištění, jak vnímá veřejnost situaci a život ve městě přispělo také Veřejné fórum, které proběhlo na sklonku loňského roku v liberecké kavárně Pošta. I tyto podněty budou zohledněny v nových strategických dokumentech.

 

Současně probíhá průzkum názorů občanů města Liberce formou anonymního dotazníku, který je k dispozici na recepci historické radnice i nového magistrátu. Zde je také možné vyplněný dotazník odevzdat. Dalším místem, kde si lze formulář vyzvednout, je infostánek obchodního centra Plaza. Otištěn bude v únorovém vydání Zpravodaje Liberec, elektronickou verzi najdete pod odkazem níže. Děkujeme za Váš čas věnovaný jeho vyplnění.


Elektronický dotazník:

Průzkum názorů občanů města Liberec


Důležité dokumenty


Pracovní verze SWOT analýzy z 1. jednání pracovní skupiny P1:
 


Spolufinancováno z Operačního programu Zaměstnanost
registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014676, Liberec plánuje chytře a zodpovědně

Nastavení cookies