28.03.2019

Rozběhla se tvorba nové strategie rozvoje města

Strategické dokumenty města Liberec určí směr pro rozvoj území a dotačních projekty po roce 2021.


 

V březnu 2019 byla zahájena realizace projektu Strategické dokumenty města Liberec spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost. Ze svého rozpočtu se město Liberec na projektu finančně spolupodílí ve výši 5% z celkových uznatelných nákladů.

Mezi hlavní aktivity projektu patří tvorba strategického plánu statutárního města Liberec pro období 2021-2030 a také vytvoření koncepčního dokumentu pro oblast dopravy a dopravního plánování – Plán udržitelné městské mobility (SUMP). Oba tyto dokumenty jsou důležité jak pro samotný rozvoj města, tak pro přípravu dotačních projektů po roce 2021.

Při tvorbě obou dokumentů počítá město Liberec se zapojením veřejnosti, a to jak na veřejných projednáních, tak spoluprací v expertních pracovních skupinách. Zároveň budou oba dokumenty vytvářeny ve spolupráci se statutárním městem Jablonec nad Nisou a také okolními obcemi, které budou rovněž zapojeny do tvorby nové integrované strategie území.

Oba dokumenty by měly být hotovy na přelomu roku 2020/2021, kdy se zároveň počítá s ukončením projektu.

 

Spolufinancováno z Operačního programu Zaměstnanost
registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014676, Liberec plánuje chytře a zodpovědně

Nastavení cookies