Pracovní skupiny


Strategie rozvoje statutárního města Liberec byla schválena usnesením č. 201/07 na jednání zastupitelstva města dne 13. 12. 2007. Její aktualizace byla zastupitelstvem města schválena usnesením č. 216/2014 ze dne 4. 9. 2014. Aktuálně platná verze SR SML byla zpracována pro období 2014–2020, je proto zapotřebí připravit nový strategický dokument města.

Do procesu zpracování Strategie rozvoje SML 2021+ (dále jen SR SML 2021+) jsou zapojeni odborníci i laická veřejnost.

Veřejnost získala možnost podílet se na tvorbě tohoto dokumentu v rámci 4 externích pracovních skupinách, kdy každá z nich je zaměřená na odlišný okruh témat:


P1 - VZDĚLÁVÁNÍ, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

 • P1.1 Vzdělávání
 • P1.2 Podnikání, věda, výzkum, inovace 


P2 - SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ A BEZPEČNOST

 • P2.1 Sociální oblast
 • P2.2 Zdraví
 • P2.3 Bezpečnost 


P3 - UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚSTA

 • P3.1 Kvalita života
 • P3.2 Bydlení 
 • P3.3 Urbanismus a veřejný prostor
 • P3.4 Dopravní infrastruktura
 • P3.5 Technická infrastruktura
 • P3.6 Životní prostředí
 • P3.7 Kvalitní veřejná správa


P4 - KULTURA, SPORT, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A CESTOVNÍ RUCH

 • P4.1 Kultura
 • P4.2 Sport
 • P4.3 Volnočasové aktivity
 • P4.4 Cestovní ruch 
   

Nastavení cookies