P1 - Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost

Tématem prvního setkání pracovní skupiny P1 dne 5. 2. 2020 bylo vzdělávání, zaměstnanost, podnikání, věda, výzkum a inovace.

V úvodu vyjádřil primátor města Jaroslav Zámečník všem přítomným poděkování za ochotu přispět a věnovat svůj čas aktivitám, které mají zásadní význam pro rozvoj města.

Jednání se účastnilo 24 členů pracovní skupiny a 12 zástupců statutárního města. Společně definovali silné a slabé stránky, a také příležitosti a hrozby vztahující se k daným tématům. Jednalo se o tzv. SWOT analýzu současného stavu, jak ho vidí občané z nejrůznějších úhlů pohledu. Ostatní schůzky budou probíhat dle níže uvedeného harmonogramu.

 

Současně probíhá průzkum názorů občanů města Liberce formou anonymního dotazníku, který je k dispozici na recepci historické radnice i nového magistrátu. Zde je také možné vyplněný dotazník odevzdat. Dalším místem, kde si lze formulář vyzvednout, je infostánek obchodního centra Plaza. Otištěn bude v únorovém vydání Zpravodaje Liberec, elektronickou verzi najdete pod odkazem níže. Děkujeme za Váš čas věnovaný jeho vyplnění.

 

 

Termíny dalších schůzek P1:

Analytická část: 4. 3. 2020, společné jednání všech skupin 22. 4. 2020

Návrhová část: 3. 6. 2020, 9. 9. 2020, společné jednání všech skupin 9. 12. 2020


Elektronický dotazník:

Průzkum názorů občanů města Liberec


Důležité dokumenty


Pracovní verze SWOT analýzy z 1. jednání pracovní skupiny P1:

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.