P1 - Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost

Pracovní skupina P1 byla zaměřena na témata: vzdělávání, zaměstnanost, podnikání, věda, výzkum a inovace.

V úvodu prvního jednání pracovní skupiny, které proběhlo dne 5. 2. 2020, vyjádřil primátor města Jaroslav Zámečník všem přítomným poděkování za ochotu přispět a věnovat svůj čas aktivitám, které mají zásadní význam pro rozvoj města.

Jednání se účastnilo 24 členů pracovní skupiny a 12 zástupců statutárního města. Společně definovali silné a slabé stránky, a také příležitosti a hrozby vztahující se k daným tématům. Jednalo se o tzv. SWOT analýzu současného stavu, jak ho vidí občané z nejrůznějších úhlů pohledu. Ostatní schůzky proběhly dle níže uvedeného harmonogramu.

 

Termíny dalších schůzek P1:

  • 4. 3. 2020 – analytická část (zrušeno a nahrazeno elektronickou formou spolupráce)
  • 24. 6. 2020 – analytická část, společné jednání všech PS
  • 23. 9. 2020 – návrhová část (zrušeno a nahrazeno elektronickou formou spolupráce)
  • 9. 12. 2020 – návrhová část, online společné jednání všech PS


Pracovní verze SWOT analýzy z 1. jednání pracovní skupiny P1:

 

Nastavení cookies