P2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost

Tématem prvního setkání pracovní skupiny P2 dne 12. 2. 2020 byla sociální oblast, zdravotnictví, zdraví a bezpečnost.

V úvodu podala koordinátorka tvorby nové strategie rozvoje města Ing. Barbara Vítková přítomným informace k celému procesu.

Jednání se účastnilo 25 členů pracovní skupiny a 11 zástupců statutárního města. Společně definovali silné a slabé stránky, a také příležitosti a hrozby vztahující se k daným tématům. Jednalo se o tzv. SWOT analýzu současného stavu, jak ho vidí občané z nejrůznějších úhlů pohledu. Ostatní schůzky budou probíhat dle níže uvedeného harmonogramu.

 

Současně probíhá průzkum názorů občanů města Liberce formou anonymního dotazníku, který je k dispozici na recepci historické radnice i nového magistrátu. Zde je také možné vyplněný dotazník odevzdat. Dalším místem, kde si lze formulář vyzvednout, je infostánek obchodního centra Plaza. Otištěn bude v únorovém vydání Zpravodaje Liberec, elektronickou verzi najdete pod odkazem níže. Děkujeme za Váš čas věnovaný jeho vyplnění.

 

 

Termíny dalších schůzek P2:

Analytická část: 11. 3. 2020, společné jednání všech skupin 22. 4. 2020

Návrhová část: 10. 6. 2020, 16. 9. 2020, společné jednání všech skupin 9. 12. 2020


Elektronický dotazník:

Průzkum názorů občanů města Liberec


Důležité dokumenty


Pracovní verze SWOT analýzy z 1. jednání pracovní skupiny P2:

 

 

 

 


 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.