P2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost

Pracovní skupina P2 byla zaměřena na tato témata: sociální oblast, zdravotnictví, zdraví a bezpečnost.

První schůzka proběhla dne 12. 2. 2020. V úvodu setkání podala koordinátorka tvorby analytické části nové strategie rozvoje města Ing. Barbara Vítková přítomným informace k celému procesu.

Jednání se účastnilo 25 členů pracovní skupiny a 11 zástupců statutárního města. Společně definovali silné a slabé stránky, a také příležitosti a hrozby vztahující se k daným tématům. Jednalo se o tzv. SWOT analýzu současného stavu, jak ho vidí občané z nejrůznějších úhlů pohledu. Ostatní schůzky proběhly dle níže uvedeného harmonogramu.

 

Termíny dalších schůzek P2:

  • 11. 3. 2020 – analytická část (zrušeno a nahrazeno elektronickou formou spolupráce)
  • 24. 6. 2020 – analytická část, společné jednání všech PS
  • 30. 9. 2020 – návrhová část (zrušeno a nahrazeno elektronickou formou spolupráce)
  • 9. 12. 2020 – návrhová část, online společné jednání všech PS

 


Pracovní verze SWOT analýzy z 1. jednání pracovní skupiny P2:

 

 

 

 

 


Ke stažení

Nastavení cookies