P4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Pracovní skupina P4 řešila témata: kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch.

V úvodu prvního setkání dne 26. 2. 2020 podala koordinátorka tvorby analytické části nové strategie rozvoje města Ing. Barbara Vítková přítomným informace k celému procesu.

Jednání se účastnilo 28 členů pracovní skupiny a 8 zástupců statutárního města. Společně definovali silné a slabé stránky, a také příležitosti a hrozby vztahující se k daným tématům. Jednalo se o tzv. SWOT analýzu současného stavu, jak ho vidí občané z nejrůznějších úhlů pohledu. Ostatní schůzky proběhly dle níže uvedeného harmonogramu.

 

Termíny dalších schůzek P4:

  • 25. 3. 2020 – analytická část (zrušeno a nahrazeno elektronickou formou spolupráce)
  • 24. 6. 2020 – analytická část, společné jednání všech PS
  • 14. 10. 2020 – návrhová část (zrušeno a nahrazeno elektronickou formou spolupráce)
  • 9. 12. 2020 – návrhová část, online společné jednání všech PS

 


Pracovní verze SWOT analýzy z 1. jednání pracovní skupiny P4:

 

 

 

Nastavení cookies