09.02.2018

Plán rozvoje veřejné dopravy dokončen. Cyklodoprava bude doplněna

Návrh Plánu rozvoje veřejné dopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou půjde do Rady města a Zastupitelstva.

Na jednání zpracovatele s náměstkem primátora města Liberce pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Mgr. Janem Korytářem bylo dohodnuto, že ke schválení do Rady města Liberce, Zastupitelstva města Liberce a Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou bude předložen zpracovaný Návrh Plánu rozvoje veřejné dopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017 – 2023 (SUMF) spolu s Plánem realizace cykloopatření území Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017 – 2023.

Plán rozvoje cyklodopravy bude do 28.6.2018 doplněn o výsledky sčítání intenzit cyklistické dopravy ve městě Liberci. Ten bude proveden nad rozsah zadání v měsíci květnu 2018.

Nastavení cookies