12.10.2017

Práce na plánu udržitelné městské mobility se blíží k cíli

Dne 10. října byly 2017 dokončeny návrhy vize, strategických a dílčích cílů a opatření směřujících k vyššímu využívání veřejné a cyklistické dopravy v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí.

Na základě problémů veřejné a cyklistické dopravy, které zpracovatelé zjistili z průzkumů, dopravního modelu, od občanů na veřejných projednáních a pomocí webových dotazníků a připomínek občanů, byla opatření zaměřena cíleně na jejich řešení.

„Čtyři strategické cíle veřejné dopravy směřují k hromadné dopravě, která je atraktivní a dostupná všem, je přitom provozována ekonomicky efektivně, je bezpečná a ekologická. Tři cíle cyklistické dopravy směřují k tomu, aby byla vnímána ve městech jako běžná součást provozu a aby tam, kde cyklisté jezdí společně s velkým množstvím aut, byli chráněni. Třeba rychlým dobudováním cyklostezky podél Nisy nebo pruhy pro cyklisty na hlavních ulicích. Aby jízda na kole byla pozitivním zážitkem, navrhuje se lepší napojení měst na existující cyklotrasy a také úpravu cest na okrajích města po cyklisty“, řekl Ing. Jan Kašík, dopravní inženýr projektu.

Zpracované vize a cíle jsou zveřejněny na webových stránkách projektu www.chytrenacestu.cz a zpracovatelé uvítají připomínky od občanů, které je možné do 19. října zaslat (kontakt taktéž uveden na stránkách www.chytrenacestu.cz)

Text a foto: Jan Kašík - zpracovatel Plánu udržitelné mobility SUMF

Nastavení cookies