28.06.2017

Práce na plánu udržitelné mobility pokračují

Pro území Liberec, Jablonec a okolní obce byl vytvořen tzv. multimodální makroskopický dopravní model, který poradí, jaká je současná nabídka i poptávka po dopravě.

 
Na dopravním modelu se pracovalo od března letošního roku a po průzkumech, dotazníkových šetřeních, veřejných projednáních a ostatních analýzách vstupuje projekt „Chytře na cestu“ do návrhové fáze.

Model se skládá ze dvou hlavních částí, které jsou dopravní poptávka a dopravní nabídka. Dopravní nabídka obsahuje více než 8 000 úseků o celkové délce 1080 km. Síť nabízené městské hromadné dopravy sestává z 65 tramvajových a autobusových linek, 268 z nich vytvořených variant dopravy, 3252 spojů v pracovní den a 416 zastávek.

Pro účely popsání dopravní poptávky bylo řešené území rozděleno na 257 dopravně-urbanistických okrsků (zón), u kterých byly definovány dopravní objemy, především počet obyvatel v rozdělení do skupin podle ekonomické aktivity, počet pracovních příležitostí, počet míst ve školách a atraktivita nabízených služeb.


Obrázek č.1 - Demografický rozbor pro Jablonec nad Nisou

Nastavení cookies