26.09.2017

SUMF - Veřejné projednání ve znamení mezinárodního Týdne mobility

Tématem projednání byl tentokrát názor veřejnosti na to, jak navrhovaná opatření přispějí k vyššímu využívání veřejné a cyklistické dopravy.

Ptali jsme se formou dotazníků, kterých jsme obdrželi desítky. Nejvíce věřili občané opatřením, která by umožnila cestovat hromadnou dopravou s integrovaným tarifem rozlišujícím krátké a delší cesty, stavbě cyklistických stezek podél vodních toků a instalaci stojanů na kola u cílů cest. Nízký zájem veřejnosti jsme zaznamenali při potenciální výstavbě nové tramvajové tratě, organizaci veřejné dopravy statutárním městem Liberec nebo například řešení souběhu cyklistické dopravy s tramvajovou.

I vy můžete přispět svým názorem na využívání veřejné a cyklistické dopravy, a to na www.chytrenacestu.cz

 

Pracovní skupiny

Současně v rámci Týdne mobility proběhla v Liberci již 3. jednání pracovních skupin pro cyklistickou a veřejnou dopravu. Pracovní skupiny podrobně projednaly první draft návrhové části plánů rozvoje cyklistické a veřejné dopravy na období 2017 - 2023 včetně pracovního návrhu projektů. Mnoho opatření a projektů členové pracovní skupiny upravili či přidali, některé projekty nedoporučili dále sledovat.

Návrh opatření je umístěn na www.chytrenacestu.cz, vítány jsou také připomínky, komentáře a návrhy občanů. Kontakt naleznete taktéž na oficiálních stránkách projektu.

 

Veřejné projednání v rámci Týdne mobility - 19.9.2017

Nastavení cookies