Platný územní plán

Pro nahlížení do aktuální verze stávajícího územního plánu města Liberce využívejte prosím aplikaci Marushka

Další podrobnější informace o této aplikaci (návod k ovládání, komponenty nutné ke spouštění, tisk z aplikace, novinky o aplikaci, příslušenství ke stažení…..) naleznete také v odkazech na této internetové adrese.

textová část územního plánu města Liberec v úplném znění k 11. 11. 2020 po vydání 112. změny územního plánu

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2 /2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec [pdf]

Platné regulativy prostorového a funkčního uspořádání území (příloha č.1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 2/2002) [pdf]

textová část kompletní znění [pdf]

grafická část územního plánu města Liberec v úplném znění k 11. 11. 2020 po vydání 112. změny územního plánu

hlavní výkres 1: 10 000 [pdf]

výkres dopravy 1: 10 000 [pdf]

výkres limitů využití území 1: 10 000 [pdf]

výkres veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 1: 10 000 [pdf]

koordinační výkres 1: 10 000 [pdf]

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.