územní studie C34

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

dokumentace územní studie (pdf)

 

Využití územní studie bylo schváleno dne 1. 6. 2012. Aktuálnost územní studie byla ověřena dne 29. 5. 2020.

Nastavení cookies