územní studie C38 Na zhůrách

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

dokumentace územní studie (pdf)

 

Využití územní studie bylo schváleno dne 1. 3. 2012. Aktuálnost územní studie byla ověřena dne 31. 1. 2020.

 

 

Nastavení cookies