územní studie

Lokalita 79.C Pobřežní ulice

Využití územní studie bylo schváleno dne 16. 7. 2019.

textová část (pdf)

komplexní urbanistický návrh včetně regulací 1 : 1000 (pdf)

výkres širších vztahů 1 : 5000 (pdf)

výkres koncepce technické infrastruktury 1 : 1000 (pdf)

 

Lokalita 80.A Pobřežní ulice

Využití územní studie bylo schváleno dne 5. 8. 2019.

textová část (pdf)

zákres do fotomapy 1 : 2000 (pdf)

situace širších vztahů 1 : 5000 (pdf)

situace - veřejná infrastruktura 1 : 1000 (pdf)

situace - komunikace 1 : 1000 (pdf)

 

rodinné domky Liberecká

Využití územní studie bylo schváleno dne 12. 1. 2022.

textová část (pdf)

hlavní výkres 1 : 1000 (pdf)

výkres dopravní a technické infrastruktury 1 : 1000 (pdf)

prostorový výkres 1 : 1000 (pdf)

Nastavení cookies