změna č. 2 ÚP

Změna územního plánu pro veřejné projednání

Závazná část změny územního plánu

textová část [pdf]

grafická část:
1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf] legenda [pdf]
2. hlavní výkres1: 5 000 [pdf] legenda [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf] legenda [pdf]

Odůvodnění územního plánu

textová část [pdf]

změnový text [pdf]
grafická část:
5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf] legenda_01 [pdf] legenda_02 [pdf] legenda_03 [pdf]

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu se koná ve středu 30. 10. 2019 od 15:00 ve společenské místnosti místního pohostinství (č. p. 64 Hlavice). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem pro podání je středa 6. 11. 2019.

 

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.