Územní studie Na Americe II, plocha Z64

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

situace širších vztahů 1 : 5 000 (pdf)

komplexní urbanistický návrh 1 : 1 000 (pdf)

výkres koordinace inženýrských sítí 1 : 1 000 (pdf)

Využití územní studie bylo schváleno dne 10. 2. 2020.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.