Územní studie Vesec - hiporehabilitační centrum OS Svítání

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová a grafická část (pdf)

 

Využití územní studie bylo schváleno dne 17. 3. 2016.

 

Nastavení cookies