Vratislavice nad Nisou - Tyršův vrch

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

Urbanistický návrh 1: 1000 (pdf)

 

Návrh infrastruktury 1: 1000 (pdf)

 

Parcelace původní/nové 1: 1000 (pdf)

 

Využití územní studie bylo schváleno dne 12. 4. 2016.

 

Nastavení cookies